Om mig

Jag är socionom och legitimerad psykoterapeut med inriktning på systemisk familjeterapi. Sedan 1990 har jag arbetat med familjer, par, vuxna, barn och ungdom i olika former av samtal och behandling. Mina första tio år  som socionom arbetade jag inom socialtjänsten i huvudsak med ungdomar, både som fältsekreterare och som kurator på ungdomsmottagningen. Jag har sedan 2001 varit anställd inom barn-och ungdomspsykiatrin och arbetat med behandlingsarbete och psykoterapier.

  • Utbildningar:
  • Socionomexamen 1990
  • Filosofie magister i socialt arbete 2002
  • Psykoterapi steg 1, 2009
  • Psykoterapeutexamen 2015

Jag har även utbildningar inom kognitiv beteendeterapi, dialektisk beteendeterapi, traumafokuserad-kognitiv beteendeterapi.

Under flera års tid har jag även arbetat med att leda nätverksmöten. När det uppstår problem så kan det vara ett bra sätt att bjuda in flera viktiga personer ur nätverket för att gemensamt se hur man kan hitta en lösning.

Min verksamhet är kvalitetssäkrad genom:

  • Legitimation från Socialstyrelsen
  • Patientförsäkring
  • Journalföring sker enligt patientjournallagen
  • Medlemskap i Famös – Familjeterapiföreningen i Östra Sverige
  • F-skattsedel