Om familjerådgivning


OBS! Jag är för närvarande tjänstledig från familjerådgivningen!

__________________________________________________________________

Välkommen till Kommunala familjerådgivningen i Motala.

Samtalshjälp för par, familjer och ensamstående.

Familjerådgivning erbjuds par och familjer som befinner sig i samlevnadssvårigheter och vill ha förändring. Arbetet bygger på frivillighet och utgår från era behov och era önskemål. Fokus i samtalet är det som ni har formulerat som ert problem. Vi formulerar mål tillsammans.  Antal samtal kan variera, oftast är det mellan 3- 5 samtal.

Vi arbetar under sträng sekretess och för inga journaler. Det är möjligt att vara anonym. Vi är skyldiga att anmäla till socialtjänsten om vi får kännedom om att ett barn utnyttjas sexuellt eller utsätts för fysisk eller psykisk misshandel i hemmet.

Orsaker till att man söker familjerådgivning kan tex vara att:

 • En av parterna vill skiljas
 • Det är mycket bråk i familjen
 • Otrohet har förekommit
 • Våra barn kommer ofta i kläm då vi tycker så olika
 • Vi vill hitta tillbaka till kärleken och lusten

Samtalens syfte är att ni ska:

 • Kunna lyssna och förstå varandra på ett bättre sätt
 • Hitta nya lösningar och finna nya möjligheter
 • Ta del av varandras upplevelser av situationen

Familjerådgivarens uppgift är att:

 • Se situationen utifrån alla familjemedlemmars perspektiv
 • Erbjuda er rådgivning och stöd
 • Möjliggöra ett ärligt och respektfullt samtal
 • Bidra med kunskap om relationer

Kostnad

En samtalstimme är 45 minuter och kostar 100 kr, men oftast arbetar vi 2×45 minuter och egenavgiften blir då 200 kr. Sent återbud (24 timmar före avsatt tid) eller uteblivande, debiteras.

Mottagning & Kontaktinformation:

Gunilla Ringdahl Familjeterapeut, Socionom/ Leg. psykoterapeut

Tjänstgöring i Motala ( tisdagar) gunilla.ringdahl@grterapi.se

www.grterapi.se Tel nr: 070-225 03 86

Anna Nelsson Familjeterapeut, Socionom/ Leg. psykoterapeut

Tjänstgöring i Motala (torsdagar) anna@anpsykoterapi.se

anpsykoterapi.se Tel nr: 072-589 07 37


Ni ringer eller mejlar till en av oss.
Är vi upptagna så lämna meddelande på telefonsvararen så kontaktar vi Dig/Er snarast.
Ni är välkomna till mottagningen på Bispmotalagatan 11 A ,1tr upp, Motala

Välkomna!