Om verksamheten

Mitt namn är Anna Nelson. Jag är socionom och legitimerad psykoterapeut. I min verksamhet erbjuder jag både psykoterapi och familjerådgivning.

Psykoterapi innebär att vi gemensamt gör ett kontrakt för vad vi ska arbeta med och hur terapin ska se ut. Psykoterapi är alltid ett samarbete mellan Dig/Er och mig som terapeut. I samtalen kan vi ha olika fokus på det som känns angeläget för Dig/Er. Terapin kan vara en kortare serie av samtal eller kan pågå under en längre tid. Terapin är ett led i att skapa någon form av förändring. Ibland sker förändringen inom en person med hjälp av insikt och förståelse om sig själv. Ibland är det de yttre förändringarna som ska till för att livet ska bli lättare.

Det finns så många olika anledningar till att gå i terapi såsom relationssvårigheter, oro/ångest, depressioner, att ha upplevt olika former av trauma.

Om man väljer att gå i parterpi innebär det att man tillsammans vill skapa någon form av förändring. Att leva i ett parförhållande innebär många gånger ett kontinuerligt arbete av paren själva men ibland kan man köra fast och behöva hjälp utifrån för att komma vidare. Som par kan det handla om att man vill ha hjälp med att hitta tillbaka till varandra, att gemensam komma över saker såsom otrohet och svek i relationen eller att få slut på konflikter då man tycker olika om allt för många saker. Det kan också handla om nya familjebildningar, att hitta nya lösningar för nya familjer.

Ni kan också välja att gå i familjeterapi. Att samla hela familjen för att tillsammans arbeta med det som är svårt i familjen är ofta väldigt effektivt. Alla röster
blir hörda kring vad som skapar problemet. Alla röster är viktiga för att finna och genomföra lösningar på problemet. Familjeterapi kan vara för både två och tre generationer.

Familjerådgivning erbjuds par och familjer som befinner sig i samlevnadssvårigheter och vill ha förändring. Arbetet bygger på frivillighet och utgår från era behov och era önskemål. Fokus i samtalet är det som ni har formulerat som ert problem. Vi formulerar mål tillsammans.  Antal samtal kan variera, oftast är det mellan 3- 5 samtal.